ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η επόμενη Ενημερωτική Συνάντηση στο Βόλο με θέμα
«Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
στην Π.Ε. Μαγνησίας – Σποράδων. Εφαρμογή του νομικού πλαισίου»

Βόλος, 5 Νοεμβρίου 2018, 17:30 – 21:00

Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας, 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (Στοά Καραπατή)

Υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Τι συμβαίνει με τα ΑΕΚΚ στις χώρες της ΕΕ;

Διαβάστε αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί με τα ΑΕΚΚ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.