Ενημρωτική Εκδήλωση του Συλλόγου Μηχανικών Επιδ. Λιμηράς

Ενημρωτική Εκδήλωση του Συλλόγου Μηχανικών Επιδ. Λιμηράς YouTube play

Συνάντηση Εργασίας με θέμα: Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ στα Παπαδιάνικα.

Δείτε το video.