Μπάζα: Φυσικός Πόρος τοποθετημένος σε λάθος μέρος

Τα μπάζα ανακυκλώνονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες & εξοπλισμένες Μονάδες Επεξεργασίας ΑΕΚΚ τις οποίες εποπτεύει, ελέγχει και ενημερώνει το Συλλογικό Σύστημα το οποίο αδειοδοτήθηκε και εποπτεύεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Και έτσι τα μπάζα «γεννούν» προϊόντα: Οικοδομικά Υλικά (χαλίκι, άμμο, τούβλα κ.α.), μέταλλα (χαλκό, αλουμίνιο, μόλυβδο, σίδηρο, καλώδια κ.α.), ξύλο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί κ.α. που μπορούν να ξαναμπούν στην κυκλική οικονομία ως πρώτες ύλες.

Ποιος κερδίζει; Όλοι εμείς οι πολίτες, και πάνω απ’ όλα το περιβάλλον.

ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ η οικονομία, ιδιωτική & δημόσια, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ νέες θέσεις εργασίας, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ το κόστος παραγωγής πρώτων υλών, ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ο κύκλος εργασιών των επαγγελματιών που συμμετέχουν στη διαδικασία (μηχανικοί, μεταφορείς κ.α.), ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ένα περιβάλλον υγιές και όμορφο, χωρίς μπάζα.