Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου βοηθά στην κατανόηση του λόγου για τον οποίο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και πώς αυτά χρησιμοποιούνται.

Η πολιτική αυτή αφορά σε όλους όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω μιας Μονάδας Ανάκτησης ΑΕΚΚ.

Ποιοι είμαστε

Η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και διακριτικό τίτλο «ΑΑΝΕΛ» συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010.

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι ο Ν.2939/2001 (έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3854/2010) υπό την συνολική κάλυψη του Ν.4042/2012 (ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008 για τα Απόβλητα).

Σκοπός της ΑΑΝΕΛ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των AEKK (Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.

 Συλλογή δεδομένων

Η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και τέλος, κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους.

Όταν επικοινωνείτε με την εταιρεία μας, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς και το έργο που έχετε να πραγματοποιήσετε.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος όπως Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. και όσα ενδεχομένως απαιτούνται για την έκδοση των ανάλογων παραστατικών.
 • Τοποθεσία και άδεια για την εκτέλεση του έργου του οποίου είστε κύριος ή ανάδοχος.

Περιπτώσεις στις οποίες σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Όταν ζητάτε πληροφορίες για τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).
 • Όταν υποβάλλετε αίτημα σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας.
 • Όταν αιτείστε έκδοση Οριστικής Βεβαίωσης Παραλαβής ΑΕΚΚ.
 • Όταν υποβάλλετε επώνυμη καταγγελία.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας
 • για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με Ενημερωτικές Συναντήσεις και Προγράμματα Ευαισθητοποίησης που διοργανώνουμε στις περιοχές εμβέλειας μας αλλά και ευρύτερα
 • για την έκδοση παραστατικών για τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε
 • Για την αποστολή newsletter που εκδίδουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας γιαυτό

Έννομο συμφέρον

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων υποχρεώσεών μας ως Συλλογικό Σύστημα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια
 • να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας
 • να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον
 • να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών
 • για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων
 • για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως:

 • να σας εντοπίσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας
 • να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς
 • να βοηθήσουμε δημόσια αρχή

 Για το δικό σας «όφελος»

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το δικό σας «όφελος» για παράδειγμα:

 • Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε στη διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, να διαχειριστούμε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, να εντοπίσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο, να στοχεύσουμε στην ενημέρωση και να συγκεντρώσουμε στατιστικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες για να καθορίσουμε τα πρότυπα χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες της συνεργασίας μας μαζί σας.

Άλλοι οργανισμοί και άτομα

 • Μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα εάν μας ζητηθεί από μια δημόσια ή ρυθμιστική αρχή όπως η Περιφέρεια, η αστυνομία ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το οποίο ελεγχόμαστε μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Τότε είμαστε υποχρεωμένοι με βάση το Νόμο και τους κώδικες δεοντολογίας να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες με οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης για την αποφυγή πιθανών τέτοιων ενεργειών (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να λάβουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε συστήματα για να λάβουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει προσωπικών πληροφοριών που έχουμε (ή επιτρέπεται να συλλέγουμε από άλλους) σχετικά με εσάς ή την επιχείρηση σας. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι γρήγορες, δίκαιες, αποτελεσματικές και σωστές, με βάση αυτά που γνωρίζουμε.

Μπορεί να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν χρειαστεί να συνεργαστείτε με μας ξανά στο μέλλον. Θα σας ζητήσουμε επίσης να το κάνετε αυτό εάν υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία, τη ρύθμιση ή τη δομή της εταιρείας μας. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε γενικές αποστολές ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος οποιουδήποτε από τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν αποχωρήσετε από τη λήψη μηνυμάτων ενημέρωσης από εμάς, πιθανόν να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις συναλλαγές και τον λογαριασμό σας.

Τα Δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες μας.

Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

Διαγραφής

Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

– Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: pro_dedomena@aanel.gr

– Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Ισμήνης 1 & Λεωνίδα, Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την αίτηση σας. Το αίτημα σας θα απαντηθεί εντός 30 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να παραταθεί έως και δύο μήνες, όταν ένα αίτημα είναι πολύπλοκο.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε συμβεβλημένος/νη με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ. Αφού πάψει η συνεργασία μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα έως και 10 έτη, μετά την τελευταία σας συναλλαγή κατά την οποία χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορούμε όμως να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 έτη, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, φορολογικούς  ή τεχνικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας θα προστατεύεται και θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Επιπλέον, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο. Τέλος, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.

Μέτρα ασφαλείας

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

 Σύνδεσμοι σε άλλους ιστoτόπους

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστoτόπους που εκτελούνται από άλλους οργανισμούς, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπου μας σε ιστότοπο τρίτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτούς να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

 Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@aanel.gr

 Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο ή καταγγελία είτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr).

 Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Σημείωση: Στο Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις του Συλλογικού Συστήματος της Σύμβασης Συνεργασίας που ο υπόχρεος διαχειριστής συνυπογράφει με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ περιγράφεται αναλυτικά η πολιτική της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων (ακολουθεί).

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις του Συλλογικού Συστήματος

6.1. Το Σύστημα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης:

6.1.1. Να τηρεί τους όρους, που προβλέπονται στις αποφάσεις έγκρισής του από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και στη σχετική Νομοθεσία περί Εναλλακτικής Διαχείρισης.

6.1.2. Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει το διαχειριστή για όλες τις μονάδες ανάκτησης ΑΕΚΚ, με τις οποίες συνεργάζεται και τους συμβεβλημένους με αυτό συλλέκτες – μεταφορείς ΑΕΚΚ.

6.1.3. Να παραδίδει στο Διαχειριστή, την Οριστική Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ που προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 για τα ΑΕΚΚ που αυτός παραδίδει στις συνεργαζόμενες μονάδες και να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

6.1.4 Να εκδίδει το κατά νόμο προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο), σύμφωνα με την συγκεντρωτική κατάσταση εισερχομένων ΑΕΚΚ, που εκδίδει η συνεργαζόμενη μονάδα.

6.1.5. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που τυχόν έρχονται σε γνώση του σχετικά με τον Διαχειριστή στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συστήματος. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κάθε πληροφορία σχετική με τον Διαχειριστή που αφορά σε οικονομικά στοιχεία αυτού, καθώς και επιχειρηματικά ή/και στρατηγικά σχέδια. Το Σύστημα απέχει από την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (ιδίως σε άλλους συμμετέχοντες διαχειριστές) και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, πλην σχετικής υποχρέωσής της, η οποία είναι δυνατόν να θεσπίζεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή αποφάσεως διοικητικής αρχής ή νόμου. Ωστόσο, το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς με την παρούσα ρύθμιση να αίρεται ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τον Διαχειριστή, να προβαίνει σε ηλεκτρονική ή άλλη επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων που λαμβάνει σχετικά με τον Διαχειριστή για στατιστικούς και ενημερωτικούς, αποκλειστικά, λόγους, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 4624/2019 [Εφαρμογή GDPR – Άρση των capital controls] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις] και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού νομοθετημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το Σύστημα επιπλέον ενημερώνει το Διαχειριστή σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ευαίσθητα ή μη (ενδεικτικά αναφερομένων δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, οικονομικών στοιχείων κλπ) σε φυσικό ή και ψηφιακό αρχείο, μέσα στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης. Αποδέκτης όλων των ανωτέρω δεδομένων είναι το Σύστημα και οι υπάλληλοί αυτού. Κάποια από τα δεδομένα διαβιβάζονται στον ΕΟΑΝ σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και σε συμμόρφωση αυτού. Το Σύστημα δεν κοινοποιεί δεδομένα σε τρίτους με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση. Το Σύστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαβιβάσει σε αρμόδιο δικηγορικό γραφείο τα τυχόν οικονομικά στοιχεία εφόσον υπάρξει δικαστική διένεξη, να διαβιβάσει στην αρμόδια ΔΟΥ ή/και σε ορκωτούς ελεγκτές τα στοιχεία που τηρεί και να διαβιβ&