Συμβεβλημένοι Συλλέκτες / Μεταφορείς ΑΕΚΚ

Περιλαμβάνονται όσοι Συλλέκτες-Μεταφορείς διαθέτουν Άδεια Συλλογής Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, στην οποία περιλαμβάνονται και απόβλητα του κωδικού 17, είναι συμβεβλημένοι με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες της εμβέλειάς μας.

Συλλέκτες / Μεταφορείς

Αρχείο PDF

Θεσσαλία
Ιόνιο
Κυκλάδες
Πελοπόννησος

Κατεβάστε εδώ την συνολική λίστα των συμβεβλημένων Συλλεκτών/Μεταφορέων με την ΑΑΝΕΛ.