Συχνές Ερωτήσεις

Είμαι πολίτης και…

Θέλω να πετάξω μπάζα

Εάν χρειαστεί να ενοικιάσετε κάδο για να απομακρύνετε τα μπάζα ή ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων) από το χώρο σας, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πού θα κατευθυνθεί, με νόμιμο και περιβαλλοντικά σωστό τρόπο, η συγκεκριμένη ποσότητα αποβλήτων.

Εκτός και εάν δεν σας ενδιαφέρει και το μόνο μέλημά σας είναι, απλά, να φύγουν από χώρο σας και ας πάνε…όπου θέλουν!!!

Εάν εντάσσετε τον εαυτό σας στην δεύτερη κατηγορία, συνεχίστε την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Εάν όχι, διαβάστε κάποια πράγματα για να αντιληφθείτε, τι ακριβώς είναι τα «μπάζα».

Μόλις τελειώσετε το διάβασμα, ρίξτε μια ματιά στην Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να υποχρεώσετε τον Συλλέκτη Μεταφορέα να υπογράψει (με γνήσιο υπογραφής), προκειμένου να του αναθέσετε την «δουλειά». Αν δεν υπογράψει, να ξέρετε ότι τα μπάζα σας (αν ανατεθεί σε αυτόν η μεταφορά) θα καταλήξουν σε κάποιο ρέμα ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα θαφτούν σε κάποια «τρύπα».

Πάρτε την ατομική σας ευθύνη και κάντε την κίνηση.

Αυτό θα είναι μια πολύ καλή αρχή:

Διαβάστε/κατεβάστε: Κατηγορίες Αποβλήτων

θέλω να αναφέρω μπαζωμένες εκτάσεις

Η επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του περιβαλλοντικού εγκλήματος, που συνεχώς επιδεινώνεται με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής και στην οικονομία, επιβάλλει την ενεργοποίηση όλων των Πολιτών.

Η διάσταση του προβλήματος που αποτελεί αντικείμενο ενεργοποίησης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψη (μπάζωμα) δημόσιων χώρων.

Η βούληση του κοινοτικού και εθνικού νομοθέτη για θέσπιση και εφαρμογή αποτρεπτικών, αποτελεσματικών και αναλογικών κυρώσεων που θα διασφαλίζουν πιο αποτελεσματικά την περιβαλλοντική προστασία, αποτυπώνονται στον Ν.4042/2012 «για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος». Οι ποινικές κυρώσεις για τα περιβαλλοντικά αδικήματα είναι οι πλέον αποτρεπτικές, στην προσπάθεια καταπολέμησης της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Σε αυτήν την ενότητα παραθέτουμε την σειρά των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο Πολίτης, προκειμένου να καταγγείλει και, πιθανά, να αποτρέψει κάθε τέτοια ενέργεια.

  1. Επικοινώνησε με την ομάδα της ΑΑΝΕΛ.
  2. Επικοινώνησε ηλεκτρονικά με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος:

Για την   Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος (χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος)
Διευθύντρια: Σοφία Ελευθεριάδου
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Αθήνα
Τηλ: 213 1513765
Φαξ: 213 1513010, mail: [email protected]

Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας (χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου)
Διευθύντρια: Κωνσταντίνα Μήτσιου
Ανδριανουπόλεως 24, Τ.Κ. 55113, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 483223
Φαξ: 2310 483247
, mail: [email protected]