Εμβέλεια Συστήματος

Με Απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με εμβέλεια τους πρώην νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων.

Με Απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εγκρίθηκε η επέκταση της εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και Κέρκυρας.

Με νεώτερη Απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εγκρίθηκε η επέκταση της εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στους Νομούς Μαγνησίας – Σποράδων, Λάρισας και Κεφαλληνίας – Ιθάκης.