Συμβεβλημένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ

Συμβεβλημένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ

Ονομασία ΟΤΑ Εγκρίσεις Σχέση συνεργασίας με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ
Ανακύκλωση ΑΠΕΚ Σύρου ΟΕ Δήμος Σύρου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 6Ο4Φ7ΛΞ-ΔΩΧ σύμβαση
Ανδρέας Τσουκαλάς Δήμος Καλαμάτας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΙΨΧ7Λ1-Χ6Γ σύμβαση
Αντώνης Βλαστάρης Δήμος Κύθνου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 6Κ3Ψ7ΛΞ-Ι2Δ σύμβαση
ΑΞΟΝΑΣ A.E. Δήμος Κέρκυρας ΑΕΠΟ ΔΙ.ΠΕ.Χ.Σ./63216/25057/11-6-2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΙ7ΛΕ-ΝΝΘ) σύμβαση
Γεώργιος Δ. Χριστόφορος Δήμος Πάρου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 70ΛΩ7ΛΞ-ΝΣΡ σύμβαση
Γεώργιος Χ. Δρόσος Δήμος Σικίνου Άδεια Λειτουργίας 1662/25-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΞ-ΓΘΟ) σύμβαση
Δημήτριος Β. Πέτσας Δήμος Άνδρου Άδεια Λειτουργίας 4613/20-11-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΗ7ΛΞ-Λ91) σύμβαση
Ε.Κοιλιακουδης-Π.Ρούσσος-Α.Καφούρος Ο.Ε Δήμος Θήρας Άδεια Λειτουργίας με ΑΔΑ: 77ΣΤ7ΛΞ-933 σύμβαση
Θεόφιλος & Ιωσήφ Ρούσσος ΟΕ Δήμος Σύρου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΝΜΓ7ΛΞ-0ΥΝ σύμβαση
Ιωάννης Γ. Καργιός Δήμος Σίφνου Άδεια Λειτουργίας με ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΞ-ΓΘΟ σύμβαση
Ιωάννης Δαβερώνας Δήμος Πάρου Άδεια Λειτουργίας με ΑΔΑ: ΩΝΗ97ΛΞ-ΜΞΜ σύμβαση
Κωνσταντίνος Μανουσέας & ΣΙΑ Δήμος Δυτικής Μάνης Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΖΖΑ7Λ1-ΥΤΗ σύμβαση
Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ ΑΒΕΤ ΑΕ Δήμος Βόλου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 72Θ44653Π8-0ΧΩ σύμβαση
Νικόλαος & Νικήτας Γιαννακός Ο.Ε Δήμος Αμοργού Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ:7Δ4Ω7ΛΞ-Β27 σύμβαση
Νικόλαος Κουτσούκαλης Δήμος Μονεμβασιάς Φ14.2/1774/757/28-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ1-Ν95) σύμβαση
Περσέας Α. Κόντες Δήμος Σερίφου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΦΗ37ΛΞ-290 σύμβαση
Οικοδομική Μυκόνου ΑΕ Δήμος Μυκόνου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: Β4ΘΠ7ΛΞ-ΛΩΗ σύμβαση
Νεκτάριος Τριαντάφυλλος Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 6ΤΦΒ7ΛΞ-39Ξ σύμβαση
ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΕ Δήμος Λάρισας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΜ0Ι7ΛΡ-Σ5Δ σύμβαση
Σ. Ξεπαπαδέας και ΣΙΑ ΕΕ Δήμος Κέρκυρας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΘΟΝ7ΛΕ-Μ4Ρ σύμβαση