Συμβεβλημένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ

Συμβεβλημένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ

Επωνυμία ΟΤΑ Εγκρίσεις
Ανακύκλωση ΑΠΕΚ Σύρου ΟΕ Δήμος Σύρου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 6Ο4Φ7ΛΞ-ΔΩΧ
Ανδρέας Τσουκαλάς Δήμος Καλαμάτας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΙΨΧ7Λ1-Χ6Γ
Αντώνης Βλαστάρης Δήμος Κύθνου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 6Κ3Ψ7ΛΞ-Ι2Δ
ΑΞΟΝΑΣ A.E. Δήμος Κέρκυρας ΑΕΠΟ ΔΙ.ΠΕ.Χ.Σ./63216/25057/11-6-2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΙ7ΛΕ-ΝΝΘ)
Γεώργιος Δ. Χριστόφορος Δήμος Πάρου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 70ΛΩ7ΛΞ-ΝΣΡ
Γεώργιος Χ. Δρόσος Δήμος Σικίνου Άδεια Λειτουργίας 1662/25-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΞ-ΓΘΟ)
Δημήτριος Β. Πέτσας Δήμος Άνδρου Άδεια Λειτουργίας 4613/20-11-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΗ7ΛΞ-Λ91)
Δράση Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Δήμος Κέρκυρας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΨΤΡΘ7ΛΕ-Ρ2Ν
Ε.Κοιλιακουδης-Π.Ρούσσος-Α.Καφούρος Ο.Ε Δήμος Θήρας Άδεια Λειτουργίας με ΑΔΑ: 77ΣΤ7ΛΞ-933
Θεόφιλος & Ιωσήφ Ρούσσος ΟΕ Δήμος Σύρου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΝΜΓ7ΛΞ-0ΥΝ
Ιωάννης Γ. Καργιός Δήμος Σίφνου Άδεια Λειτουργίας με ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΞ-ΓΘΟ
Ιωάννης Δαβερώνας Δήμος Πάρου Άδεια Λειτουργίας με ΑΔΑ: ΩΝΗ97ΛΞ-ΜΞΜ
Κωνσταντίνος Μανουσέας & ΣΙΑ Δήμος Δυτικής Μάνης Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΖΖΑ7Λ1-ΥΤΗ
Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ ΑΒΕΤ ΑΕ Δήμος Βόλου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 72Θ44653Π8-0ΧΩ
Κ.Η. Παπαδόπουλος ΕΠΕ Δήμος Καλαμάτας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: Ω3Μ47Λ1-Θ64
Νικόλαος & Νικήτας Γιαννακός Ο.Ε Δήμος Αμοργού Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ:7Δ4Ω7ΛΞ-Β27
Νικόλαος Κουτσούκαλης Δήμος Μονεμβασιάς Φ14.2/1774/757/28-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ1-Ν95)
Περσέας Α. Κόντες Δήμος Σερίφου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΦΗ37ΛΞ-290
Οικοδομική Μυκόνου ΑΕ Δήμος Μυκόνου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: Β4ΘΠ7ΛΞ-ΛΩΗ
Νεκτάριος Τριαντάφυλλος Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 6ΤΦΒ7ΛΞ-39Ξ
Νικόλαος & Γεώργιος Γεροντόπουλος Δήμος Σίφνου Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 6ΕΒΦ7ΛΞ-ΣΡ4
ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΕ Δήμος Λάρισας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΜ0Ι7ΛΡ-Σ5Δ
Σ. Ξεπαπαδέας και ΣΙΑ ΕΕ Δήμος Κέρκυρας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΘΟΝ7ΛΕ-Μ4Ρ
Χαϊδος Παναγιώτης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Δήμος Καλαμάτας Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΓΙΛ7Λ1-Υ4Τ