Ανδρέας Τσουκαλάς

Ανδρέας Τσουκαλάς

Καλαμάτα

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Δήμος Καλαμάτας Τσουκαλαίϊκα 1, Μελιγαλάς, 240 02, Μεσσηνία Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΙΨΧ7Λ1-Χ6Γ 6975682643

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2017: 647tn
  • 2018: 20762tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.