ΑΞΟΝΑΣ Α.Ε.

Κέρκυρα, Νομός Κέρκυρας

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Κέρκυρας Επαρ.Οδ.Κασσιόπης-Σιδαρίου, Περίθεια Κέρκυρας ΑΕΠΟ ΔΙ.ΠΕ.Χ.Σ./63216/25057/11-6-2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΙ7ΛΕ-ΝΝΘ) 26630 64059

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2016: 632tn
  • 2017: 9969tn
  • 2018: 3349tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.

Φωτογραφίες