Δημήτριος Β. Πέτσας

Δημήτριος Πέτσας

Άνδρος, Νομός Κυκλάδων

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Άνδρου Κυπρί Γαυρίου Άδεια Λειτουργίας 4613/20-11-2012 (ΑΔΑ:Β4ΣΗ7ΛΞ-Λ91) 6977369902

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2014: 750tn
  • 2015: 207tn
  • 2016: 148tn
  • 2017: 4386tn
  • 2018: 2808tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.

Φωτογραφίες