Ιωάννης Δαβερώνας

Ιωάννης Δαβερώνας

Πάρος

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Δήμος Πάρου Θέση «Καμίνια»,
Νάουσα, Πάρος
Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΝΗ97ΛΞ-ΜΞΜ 2284053258 6978440931

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2018: 286tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.