Κωνσταντίνος Μανουσέας & ΣΙΑ

Κωνσταντίνος Μανουσέας & ΣΙΑ ΕΕ

Δυτική Μάνη, Νομός Μεσσηνίας

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Δυτικής Μάνης Μεσσηνία, Δ. Μάνη,ΤΚ Σταυροπηγίου, 240 16 ΑΔΑ: ΩΖΖΑ7Λ1-ΥΤΗ 27210 110466, 6944 838686

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2016: 413.57tn
  • 2017: 5631tn
  • 2018: 111tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.

Φωτογραφίες