Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ ΑΒΕΤ ΑΕ

Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ ΑΒΕΤ ΑΕ

Βόλος

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Δήμος Βόλου Λατομική Περιοχή Ι, Θέση Χουνίτσα, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Μαγνησία Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 72Θ44653Π8-0ΧΩ 2425023545 2421071445 6974777490

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2017: 75tn
  • 2018: 52tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.