ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΕ

ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΕ

Λάρισα

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Δήμος Λάρισας Παλιοκκλήσι Αμυγδαλέας, 41500 Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΜ0Ι7ΛΡ-Σ5Δ 2410821590

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2017: 447tn
  • 2018: 49138tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.