Νικόλαος Κουτσούκαλης

Νικόλαος Κουτσούκαλης

Δήμος Μονεμβασιάς, Νομός Λακωνίας, Μονεμβασιά

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
 Μονεμβασιάς Άγ. Απόστολοι Βοιών Λακωνίας Φ14.2/1774/757/28-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ1-Ν95) 2734 022718

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2014: 3698tn
  • 2015: 10828tn
  • 2016: 2508tn
  • 2017: 4500tn
  • 2018: 19676tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.

Φωτογραφίες