Νικόλαος & Νικήτας Γιαννακός Ο.Ε

Νικόλαος & Νικήτας Γιαννακός Ο.Ε

Αμοργός, Κυκλάδες

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Αμοργού Τερλάκι, 840 08, Αμοργός Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ:7Δ4Ω7ΛΞ-Β27 6937 180165, 6936 539173

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2016: 1147tn
  • 2017: 93tn
  • 2018: tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.