Σ. Ξεπαπαδέας και ΣΙΑ ΕΕ

Σ. Ξεπαπαδέας και ΣΙΑ ΕΕ

Κέρκυρα

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
Δήμος Κέρκυρας Νίκου Λευθεριώτη 11, 415 00 Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ: 7ΘΟΝ7ΛΕ-Μ4Ρ 2661020237

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2017: 4939tn
  • 2018: 2373tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.