Γεώργιος Δ. Χριστόφορος

Χριστόφορος Δ. Γεώργιος

Πάρος, Νομός Κυκλάδων

Δήμος Διεύθυνση Έγκριση Τηλέφωνο
 Πάρου Αρχιλόχος, 844 00, Πάρος Άδεια Λειτουργίας ΑΔΑ:70ΛΩ7ΛΞ‐ΝΣΡ 22840 42798

Στατιστικά Εισερχομένων ΑΕΚΚ (tn)

  • 2016: 18537tn
  • 2017: 8457tn
  • 2018: 18407tn

Τα παραπάνω νούμερα ανανεώνονται κάθε μια ώρα.