Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Καλαμάτα η 5η Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα
«Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
στην Μεσσηνία- Εναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου»
που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2016

Την Συνάντηση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, οργάνωσε το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας κύριος Παναγιώτης Νίκας.

Εισηγήσεις παρουσίασαν:

  • Η κυρία Ρόζυ Χαριτοπούλου, Δρ Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος, Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με θέμα: «Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στην Ελλάδα».

  • Ο κύριος Ιωάννης Σαγιάς, βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, με θέμα: «Διαχείριση Στερεών αποβλήτων. Η εμπειρία του Συνηγόρου του πολίτη. Προβλήματα, προοπτικές, προτάσεις».

  • Ο κύριος Θεοχάρης Μουρκάκος, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), με θέμα: «Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στηνΜεσσηνία- Εναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου».

Κατά τη διάρκεια της Ενημερωτικής Συνάντησης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

  • Διατυπώθηκε σαφώς η ανάγκη της κοινωνίας και των Αρχών να εφαρμοστεί ο νόμος για τα μπάζα στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα αυτό τονίστηκε ως εξαιρετικά σημαντικό τόσο από τον Δήμαρχο, όσο και από τον βοηθό Συνήγορο του Πολίτη και την εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

  • Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη δημιουργίας Μονάδων Ανάκτησης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

  • Τονίστηκε για άλλη μια φορά το πρόβλημα που προκύπτει από τη διαφορετική αντίληψη και πρακτική των Περιφερειακών Διοικήσεων της χώρας ως προς την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

  • Δόθηκε η ευκαιρία να διευκρινισθεί ο ρόλος των ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ως προς τη λειτουργία και την ευθύνη-υποχρέωσή τους να οργανώνουν και να εποπτεύουν τις εργασίες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, όπως έχει ορισθεί από τον ΕΟΑΝ/ΥΠΕΝ.

  • Τέλος, κατά την παράλληλη δραστηριότητα ενημέρωσης του κοινού που πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο της οδού Αριστομένους, διαπιστώθηκε η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Τονίστηκε δε, η ανάγκη τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προωθήσουν την πληροφορία για την ύπαρξη νομικού πλαισίου και την εφαρμογή του από τα ΣΣΕΔ και τις Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ.