Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ», εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμβέλεια στις Π.Ε. Κέρκυρας, Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας-Σποράδων και Μεσσηνίας, διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα:

Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας – Σποράδων- Έναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου.

ΒΟΛΟΣ: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, ώρα 17:30 – 21:00

Αμφιθέατρο ΤΕΕ, 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (στοά Ηλία Καραπατή)

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας

Το Συλλογικό Σύστημα ΑΑΝΕΛ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 και εποπτεύεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Υπόχρεοι Διαχειριστές, Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  • οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,
  • οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,
  • οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και
  • η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Μαγνσία.

Η Συνάντηση περιλαμβάνει χαιρετισμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, και του ΤΕΕ Μαγνησίας, εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή της ΑΑΝΕΛ, κου Χάρη Μουρκάκου και της Επιθεωρήτριας Θεσσαλίας κας Αγελικής Μύθη, μετά το πέρας των οποίων προβλέπεται χρόνος για συζήτηση, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κο Παύλο Χραμπάνη τηλεφωνικά: 210 6047497, 210 6046544 και ηλεκτρονικά: [email protected].