Τόπος: Δημαρχείο Καλαμάτας, αίθουσα συνεδριάσεων

Μετά από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας, κλιμάκιο της ΑΑΝΕΛ αποτελούμενο από τον Γενικό Διευθυντή κο Χάρη Μουρκάκο, την υποδιευθύντρια κυρία Νικολέττα Διακουμή και την Διευθύντρια Συμβάσεων κυρία Ελευθερία Τσαντήλα, συμμετείχε σε Συνάντηση Εργασίας που οργανώθηκε από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων του Δήμου, με στόχο να απαντηθούν ερωτήματα τα οποία αφορούν στην Διαχείριση των ΑΕΚΚ που προκύπτουν από Δημόσια Έργα.

Από πλευράς του Δήμου παρευρέθηκαν ο κος Παναγιώτης Νασόπουλος Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, η κα Χριστίνα Λυκουργιά Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, η κα Αγγελική Μπουμποπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Εκτέλεσης έργων καθώς και οι επιβλέποντες μηχανικοί του Τμήματος.

Συμμετείχαν επίσης Ανάδοχοι Δημοσίων Έργων που ενεργοποιούνται στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν και απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε ορισμένα, όπως λ.χ.:

  • πώς λειτουργούν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ;
  • ποιος έχει την ευθύνη της Διαχείρισης;
  • πώς μπορούν τα έξοδα για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ να καλύπτονται απολογιστικά;
  • πώς ανακυκλώνονται τα ΑΕΚΚ;
  • πωλούνται τα ΑΕΚΚ αφού διαχωριστούν και υποστούν κατάλληλη επεξεργασία;
  • πόσο συχνά κάνει το ΣΣΕΔ ελέγχους στις Μονάδες της εμβέλειάς του;
  • ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής;
  • είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να απαιτεί και να ελέγχει το έγγραφο Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων που υποβάλουν οι Ανάδοχοι Δημοσίων Έργων;
  • πώς μπορεί να γίνει προκαταρκτική αποθήκευση;

Στην εικόνα, στιγμιότυπο από την Συνάντηση Εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας την 9η Οκτωβρίου 2019. Αριστερά, ο κύριος Μουρκάκος και η κυρία Τσαντήλα.