Τόπος: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΝΕΛ, κος Χάρης Μουρκάκος, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κου Γιώργου Στασινού, συμμετείχε στο Συνέδριο με τίτλο “Στερεά και υγρά απόβλητα WASTE 2019” που έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2019, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στην ενότητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, παρουσίασε εισήγηση με θέμα το έργο της ΑΑΝΕΛ ως προς την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.

Οι οργανωτές του Συνεδρίου εστίασαν στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και στην αξιοποίηση στερεών αποβλήτων και λυμάτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας «που αποτελούν έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και καινοτόμο επιστημονικό και τεχνικό τομέα, καθώς και βασικό πεδίο οικονομικής δραστηριότητας», όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στην πρόσκλησή του.

Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ και η οικονομική ιστοσελίδα economix.gr.