Τόπος: Κτίριο Σπίρερ, όπου στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου

Με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Βόλου της ΑΑΝΕΛ, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας στο Βόλο, στην οποία συμμετείχαν, από πλευράς Δήμου Βόλου, ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών κος Αθανάσιος Θεοδώρου η προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ελένη Προβιά, ο Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας κος Αλέξανδρος Λουκιπούδης.

Το κλιμάκιο της ΑΑΝΕΛ αποτελούσαν ο Γενικός Διευθυντής κος Χάρης Μουρκάκος, η Υποδιευθύντρια κα Νικολέττα Διακουμή και η Προϊσταμένη του Παραρτήματος Βόλου κα Αγγελική Μύθη.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με:

  • την λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ,
  • την εκτεταμένη παραγωγή έργων στην περιοχή της Μαγνησίας, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων,
    τις πολλαπλές συνέπειες των παράνομων απορρίψεων,
  • τη βασική αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”,
  • την ιεράρχηση εργασιών διαχείρισης (Ν.4042/2012, άρ. 29, παρ. 2),
  • την λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Παραρτήματος Βόλου.

Ο κος Μουρκάκος ζήτησε από τους εκπροσώπους του Δήμου να αναπτύξουν συνεργασία με το Σύστημα και να ενημερώνουν τους αναδόχους των έργων που προκηρύσσουν, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.