6η Ενημερωτική Συνάντηση στην Κέρκυρα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Κέρκυρα η 6η Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα «Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)στην Κέρκυρα- Έναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου» που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στις 10 Δεκεμβρίου 2016.

Από αριστερά, οι κύριοι Μουρκάκος και Θεοδωρόπουλος και ο Δήμαρχος Κέρκυρας κύριος Νικολούζος.

Την Συνάντηση, οργάνωσε το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ».

Συνδιοργανωτής φορέας ήταν το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Τμήμα Κέρκυρας.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι κύριοι:

  • Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος Κέρκυρας
  • Δημήτρης Πολιτόπουλος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
  • Νίκος Τρίαντος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

Εισηγήσεις παρουσίασαν:

  • Ο κύριος Πολιτόπουλος Αρχιτέκτων – Μηχανικός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με θέμα: «Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στην Ελλάδα».
  • Ο κύριος Θεοχάρης Μουρκάκος, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), με θέμα: «Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κέρκυρα – Έναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου».

Κατά τη διάρκεια της Ενημερωτικής Συνάντησης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

  • Διαπιστώθηκε η έλλειψη ενημέρωσης των μηχανικών και της τοπικής κοινωνίας της Κέρκυρας ως προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με την ανακύκλωση των μπαζών. Η ανάγκη ενημέρωσης για το θέμα τονίστηκε και από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και από τον Δήμαρχο του νησιού και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Ενθαρρυντικό στοιχείο ήταν η παρουσία πολλών νέων μηχανικών. Διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις και έγιναν ενδιαφέρουσες συζητήσεις επί του θέματος.
  • Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη δημιουργίας Μονάδων Ανάκτησης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο κέντρο και στο νότιο τμήμα της νήσου Κέρκυρας, λόγω των μεγάλων αποστάσεων που προκαλεί η γεωμορφολογία του νησιού.
    Διευκρινίστηκε ο ρόλος των ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ως προς τη λειτουργία και την ευθύνη-υποχρέωσή τους να οργανώνουν και να εποπτεύουν τις εργασίες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, όπως έχουν ορισθεί από τον ΕΟΑΝ/ΥΠΕΝ.

Δελτίο Τύπου

Ο κύριος Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ-Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.